Zorg

Leerlingenzorg

De leerlingenzorg is gericht op alle leerlingen, maar vooral op die leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit geldt  voor kinderen met een leerachterstand, maar ook voor kinderen die meer leerstof aankunnen. Kinderen met gedragsproblemen en problemen op het sociaal-emotionele vlak krijgen ook extra zorg. De leerkracht is degene die de behoefte aan extra zorg signaleert.

Als het gaat om leerachterstand heeft een deel van de kinderen voldoende aan extra instructie van de leerkracht. Als deze hulp niet genoeg is, gaat de leerkracht in gesprek met de intern begeleider om die behoefte aan extra zorg te bespreken en te structureren. Er wordt een handelingsplan geschreven en een traject voor begeleiding uitgezet.

In de komende jaren willen we de begeleiding meer in de groep laten plaatsvinden door de eigen leerkracht. Op die manier wordt zorg op maat gegeven. De ouders worden op de hoogte gehouden van de begeleiding van hun kind.

Kinderen die meer kunnen krijgen verdiepend werk aangeboden. Als dat niet voldoende uitdaging biedt, wordt een speciale leerweg uitgewerkt in een plan van aanpak. Ook is er de mogelijkheid om naar de plusklas te gaan.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Vertalen naar Engels

Reacties zijn gesloten.