Sterke Arm

VierKeerWijzer® Visie:

Werken met mensen, werken met kinderen vraagt veel van een school. Mensen immers verschillen van elkaar. Ieder denkt anders en handelt daar ook het liefst naar. Dit vraagt om afstemming.
De Sterke Arm is een Vierkeerwijzerschool. Een onderwijsmodel voor écht adaptief onderwijs.Binnen VierKeerWijzer® werken kinderen en leerkrachten met vier stappen:
De V van Vragen.
De I van Ik.
De E van Experimenteren en Ervaren.
De R van Resultaat

Concreet 
In de praktijk is er een rooster vanaf groep 3.  ’s Ochtends worden de basisvaardigheden getraind en ’s middags wordt in een periode van 4 weken thematisch  gewerkt met één geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp (bijvoorbeeld: Europa, De Romeinen of dieren op de Veluwe).
Door de thema’s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend geheel.

poster Sterke Arm

Wilt u meer weten? Komt u gerust kijken of neem contact met ons op.
Zie ook de website: http://www.vierkeerwijzer.nl/

Reacties zijn gesloten.