Visie & Missie


“Goed voorbereid de toekomst in.”

 

Dat is de slogan van de Juliana van Stolbergschool. Wij streven ernaar om alle kinderen die onze school bezoeken goed voor te bereiden op de toekomst.

Dat doen we aan de hand van onze visie en missie.

De visie van de Juliana van Stolbergschool is gebaseerd op wat belangrijk is in het onderwijs op de Juliana van Stolbergschool en in het onderwijs in het algemeen.
De visie is de basis van ons onderwijs en het doel waar we dagelijks met elkaar aan werken. Deze visie is gebasseerd op de christelijke identiteit van onze school.
Onze visie hebben wij als volgt geformuleerd:

        Binnen een veilige school ontwikkelen de kinderen zich naar hun vermogen en zijn              ze goed voorbereid op de maatschappij.

        In die maatschappij kunnen ze functioneren als mondige en zelfstandige mensen.

 

Wij geloven dat elk kind uniek is en willen hen leren om op een respectvolle manier met elkaar en hun omgeving om te gaan:

  • ze leren verantwoordelijk te zijn voor elkaar en de omgeving
  • ze weten van en kunnen omgaan met de verschillen die voortkomen uit de verscheidenheid in afkomst, nationaliteit en religie.

 

In de missie van de school is omschreven hoe wij ons dagelijkse werk met de kinderen doen om het genoemde doel te bereiken.

Elke dag streven we naar het volgende:

  • We bieden de kinderen een rustige en veilige omgeving om te leren.
  • We besteden structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling.
  • We streven naar een optimale ontwikkeling van het kind, gerelateerd aan zijn/ haar capaciteiten en talenten.
  • We geven de kinderen normen en waarden mee vanuit ons christelijk geloof.
  • We leren de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
  • We leren de kinderen om goed samen te werken.
  • We geven de kinderen genoeg bagage mee voor het vervolgonderwijs en de maatschappij.

 

 

Door het bovenstaande te doen en na te leven, kunnen de kinderen van onze school

 

Goed voorbereid de toekomst in.

Vertaal naar Engels

Reacties zijn gesloten.