De Juliana van Stolbergschool kent een lange historie van meer dan 150 jaar. Het was de eerste christelijke basisschool in Veenendaal. Veel historisch materiaal van onze school is nu in handen van het Museum Veenendaal. Van oorsprong is het een CNS school (Christelijk Nationaal Schoolonderwijs). Tegenwoordig valt de school onder de stichting CPOV (Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal e.o.).

Lange tijd kende de school drie locaties. Tegenwoordig zijn dat er twee. Beide locaties hebben een eigen gezicht. De locatie De Sterke Arm kenmerkt zich als een interculturele school midden in het centrum van Veenendaal. In de school is ook een Schakelklas gehuisvest waarin kinderen intensief taalonderwijs krijgen. School JUUL is een school voor unitonderwijs en staat in de wijk Het Franse Gat. Een wijk met veel diversiteit en grote betrokkenheid op elkaar.

Sinds enkele jaren zijn beide locaties steeds meer een eigen koers gaan varen en dat is goed. Afstemmen op de wijk waarin de school staat vinden wij erg belangrijk. De hechte samenwerking tussen beide locaties is veranderd in: “Samenwerken waar het kan, loslaten waar het moet”.  Zo krijgen beide scholen de ruimte die nodig is voor doorontwikkeling naar de toekomst. 

 

School Juul

 

De Sterke Arm

 

 

Reacties zijn gesloten.